Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů - STAHNOUT

 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní


Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, byla-li předmětná kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojeně s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní přepravou. Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

 

Jak mám postupovat
Vracené zboží uveďte do původního stavu, v jakém Vám bylo dodáno a pečlivě jej zabalte, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje vše, co bylo na základě kupní smlouvy dodáno, a to včetně dokumentace, veškerého příslušenství i případných dárků obdržených spolu se zbožím.

Zboží doplníte o kopii prodejního dokladu a podepsaný originál písemného odstoupení od kupní smlouvy (pečlivě vyplňte a zkontrolujte číslo účtu, kam Vám budou peníze vraceny).

Kam mám zboží vrátit
Zboží je možné odeslat jakoukoliv přepravní službou na adresu naší provozovny: Rosh a.s., Těšínská 1316, Orlová 73514

Náklady spojené s vrácením zboží, náklady na uvedení zboží do původního stavu i rizika spojená s přepravou zboží k nám nese kupující.

 

Kdy mi budou vráceny peníze
Vrácené zboží bude přezkoumáno za účelem zjištění jeho kompletnosti, jeho opotřebení případně jeho spotřebování.

Peníze budou poukázány na účet kupujícího, uvedený v odstoupení od smlouvy, do 30 dnů.

 

Do kdy lze zboží vrátit
Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží kupujícím.

Příklad: Byla-li zásilka doručena např. v pátek, počíná lhůta pro odstoupení o kupní smlouvy běžet již od soboty, nikoliv až od následujícího pracovního dne, tedy od pondělí!!!

 

Mohu vrátit jakékoliv zboží
Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Nelze odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Další informace k odstoupení od kupní smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

 

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů - formulář

Zákazník:
Jméno:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Telefon:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Číslo bankovního účtu / kód banky: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Číslo faktury/objednávky: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vrácenézboží(kód,množství): ____________________________________ _ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Důvod vrácení:

(zaškrtněte některou z uvedených možností)

 • ❏  špatná velikost

 • ❏  nevyhovující materiál

 • ❏  jiná barva

 • ❏  zboží vypadá jinak

 • ❏  pozdní dodání

 • ❏  doručeno jiné zboží

 • ❏  jinýdůvod____________________________________________

  __________________________ Datum a podpis zákazníka

  Zboží s vyplněným formulářem zašlete na adresu: Rosh a.s., Těšínská 1316, Orlová, 73514

  ROSH a.s., Vlastislavova 1636/7, Praha -Nusle,140 00

  www.rosh.cz info@rosh.cz
  IČ: 25391976, čú: 2302272959/2010